फोटो गॅलरी

  • Home
  • »
  • Photo Gallery
  • »
  • वॉर्ड क्र. १५ मध्ये महापालिकेच्या वतीने लहान मुलांना विविध वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.

वॉर्ड क्र. १५ मध्ये महापालिकेच्या वतीने लहान मुलांना विविध वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.

वॉर्ड क्र. १५ मध्ये महापालिकेच्या वतीने लहान मुलांना टूथ पेस्ट, टूथ ब्रश, नेलकटर देण्यात आले, व शरीर स्वचतेचं महत्त्व सांगण्यात आले. तसेच आरोग्य विभागाकडून आयर्न व व्हिटॅमिन ची औषधे घरोघरी देण्यात आली.

Photos :

वॉर्ड क्र. १५ मध्ये महापालिकेच्या वतीने लहान मुलांना विविध वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.
वॉर्ड क्र. १५ मध्ये महापालिकेच्या वतीने लहान मुलांना विविध वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.
वॉर्ड क्र. १५ मध्ये महापालिकेच्या वतीने लहान मुलांना विविध वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.
वॉर्ड क्र. १५ मध्ये महापालिकेच्या वतीने लहान मुलांना विविध वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.