फोटो गॅलरी

  • Home
  • »
  • Photo Gallery
  • »
  • वॉर्ड क्र. १५ मध्ये कचरा वर्गीकरण साठी प्रबोधन

वॉर्ड क्र. १५ मध्ये कचरा वर्गीकरण साठी प्रबोधन

वॉर्ड क्र. १५, पुण्यश्री नागरी व टी. के. पाटील सोसायटी मध्ये कचरा वर्गीकरण साठी प्रबोधन करण्यात आले.

Photos :

वॉर्ड क्र. १५ मध्ये कचरा वर्गीकरण साठी प्रबोधन
वॉर्ड क्र. १५ मध्ये कचरा वर्गीकरण साठी प्रबोधन
वॉर्ड क्र. १५ मध्ये कचरा वर्गीकरण साठी प्रबोधन
वॉर्ड क्र. १५ मध्ये कचरा वर्गीकरण साठी प्रबोधन