फोटो गॅलरी

  • Home
  • »
  • Photo Gallery
  • »
  • गुंठेवारी प्रमाणपत्र वाटप सोहळा

गुंठेवारी प्रमाणपत्र वाटप सोहळा

सिद्धेश्वर सहकारी गृहरचना संस्था मर्या; सांगली, नामफलक उद्घाटन व गुंठेवारी प्रमाणपत्र वाटप सोहळा पार पडला.

Photos :

गुंठेवारी प्रमाणपत्र वाटप सोहळा
गुंठेवारी प्रमाणपत्र वाटप सोहळा
गुंठेवारी प्रमाणपत्र वाटप सोहळा
गुंठेवारी प्रमाणपत्र वाटप सोहळा