मिडिया

  • Home
  • »
  • Media
  • »
  • नगरसेवक पदी पुन्हा निवड झाली

नगरसेवक पदी पुन्हा निवड झाली

Posted By Admin | 04 Aug 2018

मा श्री संतोष पाटील यांचे प्रभाग क्र. ९ मध्ये पुन्हा नगरसेवक पदी घवघवीत यश लाभून निवड झाली आहे. आपल्या संर्वांच्या प्रेमा शिवाय व विश्वासा शिवाय हे कदापि शक्य नव्हते. मी तुमचा सदैव ऋणी राहीन आणि प्रभागाच्या व आपल्या सर्वांच्या सेवेसाठी व प्रगती साठी मी सदैव तत्परतेने कार्यरत नाही याची मी तुम्हाला ग्वाही देतो. तुमच्या विश्वासाला पात्र राहण्यासाठी मी अहोरात्र प्रयत्न करीन, तुमचा पाठिंबा व आशीर्वाद माझ्या पाठीशी सदैव राहोत हि विनंती.

Interviews

Interviews Of Santosh Patil